085 2733272

Geschiedenis

1990 

Negen vocalisten en initiatiefnemer Sipco Soorsma besluiten een vocaal ensemble ‘op niveau’ en met een breed repertoire te beginnen. Sipco draagt de naam Collage aan. Er wordt geoefend in de Bernlef school aan de Hantumerweg in Dokkum.

1991 

Op 3 oktober vindt de eerste ledenvergadering plaats

1992 

Op 2 februari treedt de groep voor het eerst op. In dorpshuis Tunawerth in Ternaard. In de eerste jaren wordt er vaak gezongen met een driemans combo. Roel Munneke wordt vaste pianist.

1993 

Op 6 maart geeft de groep haar eerste ‘eigen’ concert in de Fonteinkerk in Dokkum. Rudolf Nammensma noemt het in de LC een visuele en vocale voltreffer. Er wordt een concertreisje naar het Duitse Kreuztal gehouden. Bas Bram Borstlap gaat fungeren als manager van de groep

1994

Eerste Kerstconcert in De Schierstins, Veenwouden

1995

Groot eigen concert met uitgebreide choreografie en een danseres weer in de Fonteinkerk. In de negentiger jaren worden tientallen concerten gegeven. Meestal in Friesland, maar ook in Drenthe en Groningen weet men de groep te vinden. Vaak wordt een gastoptreden verzorgd bij een brassband of muziekkorps of bij een ‘collega-koor’.

2000

In dit jaar wordt een elektronische piano aangeschaft en Gelske Bergsma wordt de nieuwe vaste pianiste. Alt Anneke Faber neemt het management over van Bram Borstlap. In de eerste jaren van het nieuwe millennium 2000-2001 vertrekken een vijftal leden van ‘het eerste uur’. Er komen in die jaren acht nieuwe leden bij. Het koor telt nu zestien zangers en zangeressen.

2001

Het jaar begint met een bijzonder optreden. In de Harmonie in Leeuwarden wordt, samen met het Frysk Jeugdorkest, het ABN AMRO nieuwjaarsconcert verzorgd. Een geweldige ervaring.

2004

Eén van de drukste jaren in het veertienjarig bestaan. Zeventien keer wordt ‘uitgerukt’ met als hoogtepunt een optreden bij de EEG in Brussel. Machiel Keekstra is dan de vaste pianist.

2005

Via het winnen van de halve finale in Oudenbosch wordt een tweede plaats behaald in de finale van het Nederlands Korenfestival in Musis Sacrum, Arnhem. Collage is dit jaar het beste ‘lichte’ koor van Nederland.

2007

In februari vormen veertien Collage leden het basiskoor voor de eerste Opus concerten in Leeuwarden en Groningen. Onder de bezielende leiding van Anne Sollie wordt binnen enkele weken, door een gelegenheidskoor van dik veertig mensen, een Mass en Requiem van Steve Dobrogosz ingestudeerd en uitgevoerd.

2008

Nu is de bezetting van het koor op het toppunt negentien zangers en zangeressen. Alleen bij de bassen is de bezetting vier man. Aan het eind van het jaar krimpt de bezetting weer iets en hebben vooral de alten versterking nodig.

2009

Vaste pianist Machiel Keekstra vertrekt en zijn taak wordt overgenomen door Saskia Zoet die al vaker met Collage optrad. Een kerstconcert in Britswerd moest worden afgelast omdat de wereld dicht zat met sneeuw. Dit jaar en ook 2010 vinden er flinke verschuivingen in de bezetting plaats. Maar liefst negen zangers komen en gaan.

2011

Na twintig jaar besluit dirigent en oprichter Sipco Soorsma de dirigeerstok aan de wilgen te hangen. In een volle Fonteinkerk in Dokkum dirigeert hij op 29 mei 2011 voor het laatst ‘zijn’ Collage tijdens een afscheidsconcert waaraan diverse oud-leden en begeleiders deelnemen. Hij wordt benoemd tot ere-lid evenals zijn zuster Fo Vos-Soorsma die vier maanden later afscheid neemt. Met haar vertrekt tevens het laatste lid dat vanaf de oprichting bij Collage zong. Op het afscheidsconcert maakte het publiek ook kennis met de nieuwe dirigent Albertus de Jong uit Joure.

2012

Twintig jaar geleden trad Collage voor het eerst naar buiten en dit jubileum wordt in 2012 gevierd met een tiental concerten in Friesland, Groningen en Drenthe. Onder leiding van de nieuwe dirigent wordt het een succesvolle reeks met een fantastisch slot in een bomvolle Bonifatiuskerk in Dokkum. Daar wordt medewerking verleend door een tweetal sterren uit ‘Bonifatius de musical’ en burgemeester Waanders als mezzo sopraan.

2014

De eerste cd van Collage ziet het levenslicht! Klik hier om onze cd te bestellen.

2022

Na 11 jaar neemt Albertus de Jong afscheid als dirigent. Hij wordt uitgezwaaid met een besloten afscheidsconcert in Wyns. Het stokje wordt overgenomen door  Sjoek Nutma .